< Назад

Владимир Шунев

Владимир Шунев е роден през 1961 год. в гр.Дупница. През 1987 год. завършва Минно-геоложки университет, гр.София. Художник на свободна практика от 1990 год.Член на СБХ от 1992 год.Носител на награда за живопис от Регионална изложба “Струма-95”, България и награда за живопис от Международен симпозиум по живопис “Алей-2002”, Ливан. Има 44 самостоятелни изложби в 3 страни. Творби на Владимир Шунев има в СГХГ-София, ХГ “Вл. Димитров-Майстора”, Колекция “Хемус”, Колекция “Аполония”, частни колекции в България, САЩ, Канада, Япония, Австралия, Германия, Холандия, Швейцария, Белгия, Франция, Испания, Австрия, Корея, Ливан, Гърция, Сърбия, Македония, Турция, Алжир, Венецуела, Панама, Швеция, Русия, Шотландия.