< Назад

Джордже Георгиев

Джордже Георгиев е роден през 1951г. в с.Божици, Сурдулица, Сърбия. Завършва Висше Техническо Училище в Битоля, Македония, в рамките на тогавашна Югославия през 1976г. и оттогава стартира инженерната му кариера в завода на Горение, сегашна Словения. Започва да рисува през 1979г., след като сключва брак. По време на разпада на Югославия се връща в родната Сурдулица и се посвещава на творчеството. Има 40 самостоятелни изложби в Словения, Швейцария, Сърбия, България, Босна и Австрия и десетки участия в колективно изложби в много страни.