< Назад

Ели Мария Хараламбиева

Eли Mария Харалмабиева е родена през 1973 г. в гр. Горна Оряховица, завършва художествено училище в града и специалност Графика и естетика във Великотърновския Университет. От 20 г е преподавател по изобразително изкуство в различни училища в София. Има 4 самостоятелни изложби в България и Германия и 7 участия в колективни в България и Холандия