< Назад

Зоран Зарич

Зоран Зарич е роден в гр.Призрен през 1949г. Той е дипломиран инженер от Факултета по Механика към Белградския университет. Има трудова кариера като инженер в продължение на 40 год. След пенсионирането си се отдава изцяло на рисуването. Има 5 самостоятелни изложби и над 50 участия в колективни изложения в Сърбия.