< Назад

Мирко Маркешич

Мирко Маркешич е роден е на 27.02.1950 г. Стара Дикленица (Беловар) в Хърватия. Неговото творчество е част от известната в цял свят школа на Хлебине. Завършил е осми клас от основното училище. Той е фермер, който рисува от 50 години. Имал е три самостоятелни изложби в Хърватия. Участвал е в около 50 общи изложби в Хърватия и Европа и е получил похвали от хърватския парламент и благодарността на общината за насърчаване на културата. Участник в около 100 художествени пленера и около 20 хуманитарни акции. Имам картини по всички континенти. Рисува с масло върху стъкло и платно, сух пастел и туш.