Експозиция

Дарения

Нашата колекция се развива и обновява чрез дарения. Ако имате желание Ваши произведения да станат част от постоянната експозиция, моля, свържете се с нас – ще върнем отговор възможно най-бързо. За да можем да илюстрираме творческото Ви развитие, е добре да предоставите поне две произведения – едно от предишен период, другото от сега, придружени от сертификат за авторство. Приемаме само оригинали.