Изабел Алфред Немечек – Мойнова, „Царят на кон“, 2020 г. | Isabel Alfred Nemecek – Moinova, „The king on a horse“, 2020

#sculpture

< Назад

Изабел Алфред Немечек – Мойнова, „Царят на кон“, 2020 г.

20 см, бяла глина, глазури

Повече информация за този автор >