Альона Фингарова-Петришка, България, „Пътят-Предсказателят“, 2021 г. | Aliona Fingarova-Petrishka, Bulgaria, „The way who predicts“, 2021

< Назад

Альона Фингарова-Петришка, България, „Пътят-Предсказателят“, 2021 г.

30х30 см, смесена техника

Повече информация за този автор >