Александър Карапеев, „Космическото дърво, което ражда светове“| Alexander Karapeev, (Bulgaria) „Cosmic tree that gives birth to worlds“

#sculpture

< Назад

Александър Карапеев, „Космическото дърво, което ражда светове“| Alexander Karapeev, (Bulgaria) „Cosmic tree that gives birth to worlds“

55х85, ръчна хартия върху дърво

Повече информация за този автор >