Драгомир Котев (Отец Драгомир), (България) „Атон II“ | Dragomir Kotev (Father Dragomir), Bulgaria, „Aton II“

< Назад

Драгомир Котев (Отец Драгомир), (България) „Атон II“

35/50, маслени бои върху платно


Повече информация за този автор >