Драгомир Котев (Отец Драгомир), (България) „Мост“ | Dragomir Kotev (Father Dragomir), Bulgaria, „Bridge“

< Назад

Драгомир Котев (Отец Драгомир), (България) „Мост“

35/40, маслени бои върху платно

Повече информация за този автор >