Неизвестен автор от маорски произход, (Нова Зеландия) „Риба“ | Unknown author of Maori origin, (New Zealand) „Fish“

< Назад

Неизвестен автор от маорски произход, (Нова Зеландия) „Риба“

35/30, рисунка върху ръчна хартия
35/30, drawing on handmade paper