Неизвестен автор, (Нова Зеландия) Пеизаж III | Unknown author, (New Zealand) Landscape 3

< Назад

Неизвестен автор, (Нова Зеландия) Пеизаж III

30/50, акрил върху фазер
30/50, acrylic on phaser