Неизвестен автор, (Нова Зеландия) Пеизаж II | Unknown author, (New Zealand) Landscape 2

< Назад

Неизвестен автор, (Нова Зеландия) Пеизаж II

30/50, акрил върху фазер
30/50, acrylic on phaser