Туганму, (Австралия) Призоваване, 1989

< Назад

Туганму, (Австралия) Призоваване, 1989

25/60, акрил върху черничева кора