Туганму, (Австралия) Призоваване, 1989 | Tugunmu, (Australia) Summoning, 1989

< Назад

Туганму, (Австралия) Призоваване, 1989

25/60, акрил върху черничева кора 25/60, acrylic on mulberry bark