Неизвестен автор (Индия), „Сватба“ | Unknown author (India), „Wedding“

#drawing

< Назад

Неизвестен автор (Индия), „Сватба“

рисунка върху коприна, 88/29