< Назад

Александър Карапеев

Александър Карапеев е роден в Свиленград през1961 г. За себе си той казва:
„Обичам хората и намирам, че изкуството в която и да е форма облагородява човека и му помага да изрази божествената си същност. „