< Назад

Зока Халаш

Зока Халаш е родена през 1947 г. в Мандок, Унгария. Рисува от 1994 г. Има 215 самостоятелни изложби и 165 колективни. Член на няколко художествени общности. Нееднократно награждавана.