< Назад

Сабина Неделчева – Занара

Сабина Неделчева- Занара е родена в гр.Русе през 1975г. Има бакалавърска степен по живопис от Първа Частна Академия, София; Магистърска степен по илюстрация от Университет Фалмут във Великобритания и Магистърска степен със специалност Мит,Космология и Свещеното от Катербъри Университет на Християнската Църква. Има 52 участия в колективни изложби и индивидуални изяви в 9 страни и редица национални и международни награди. Творби на Занара се намират в частни колекции в Австрия, Великобринатия, Белгия, Канада, Франция, Германия и България и се намират на дисплей в Musee International DArt Naif, France, и Musée d’Art Naïf International Yvon M. Daigle, Quebec, Canada.