Биенале НАИВ 2021

Биенале НАИВ България 2021 – „Новата реалност“